Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Team Building - Chiến binh sinh tồn

I. THÔNG TIN CHUNG
 • Đối tượng: 10-16 tuổi
 • Quy mô: 50 người
 • Thời lượng: cả ngày
II. MỤC ĐÍCH TEAM BUILDING
 • Thành thục kỹ năng định hướng trong rừng
 • Kỹ thuật dựng lều trại dã ngoại
 • Kỹ năng giải quyết khi gặp tình huống khẩn cấp
 • Tinh thần, khả năng hối hợp đồng đội
 • Thử thách bản thân 
III. BỐ CỤC TEAM BUILDING

1. Hành quân (buổi sáng)


 • Xác định phương hướng trong rừng
 • Thử thách hành quân


2. Dựng trại (Buổi trưa)

 • Hướng dẫn dựng trại dã ngoại


 • Kiếm củi, dựng bếp
 • Thử thách tại trại


3. Chiến đấu (Buổi chiều)

 • Chiến đấu với bản thân • Chiến đấu cùng đồng đội


 • Chiến đấu với đối thủ0 nhận xét:

Đăng nhận xét