Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Team Building - Xây dựng ngôi nhà chung

I. THÔNG TIN CHUNG

  • Đối tượng: Doanh nghiệp, Tổ chức
  • Quy mô: 50 – 100 người
  • Thời lượng: 1 buổi
II. MỤC ĐÍCH TEAM BUILDING
  • Mỗi cá nhân nhân viên tự ý thức được những giá trị làm nên sức mạnh của doanh nghiệp, thúc đẩy công việc hoàn thành nhanh, hiệu quả nhất. 
  • Tạo sự gắn kết giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhân viên với Doanh nghiệp. 
  • Nhận viên coi Doanh nghiệp là một mái nhà chung, phát huy hết sức mạnh của bản thân để phát triển Gia đình lớn của mình
III. BỐ CỤC TEAM BUILDING
Team building “Xây dựng ngôi nhà chung” gồm 2 phần chính:
  • Phần 1: Kết nối sức mạnh
All for One, One for All

Phát huy nội lực bản thân

Đổi mới sáng tạo

Chia sẻ đam mê
Trạm một

Trạm hai

Trạm ba

Giải mật thư


0 nhận xét:

Đăng nhận xét